Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

- Projekčná činnosť - Inžinierska činnosť - Expertízna činnosť - Geodetická činnosť… #inžinierstvo

40 Posts
100 Followers
32 Following

Posts

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

📖 Nové číslo časopisu Tunel a v ňom tradične naše odborné príspevky! ✍️

Posted on September 25, 2023 04:09 PM

15
1

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

📸 Prehliadky predpolí, zjazdov a nájazdov mosta SNP v Bratislave pre zhodnotenie ✍️ jeho stavebno-technického stavu. #engineering #amberg #bratislava #projekcia #stavebnydozor #cesty #mosty #ambergengineeringslovakia #mostsnp #mostsnpbratislava

Posted on September 05, 2023 03:09 PM

31
0

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Nový most ponad Moštenický potok podľa nami vypracovanej projektovej dokumentácie. Stavba sa nachádza v blízkosti obce Moštenica v ochrannom pásme NAPANT. Prevádzaná komunikácia je jedinou prístupovou cestou do obce Moštenica. Pôvodný mostný objekt bol v havarijnom stave, bola navrhnutá jeho demolácia a vybudovanie nového mosta, spĺňajúceho požadované šírkové usporiadanie (C7,5/50). Most bol navrhnutý ako integrovaná monolitická železobetónová rámová konštrukcia s rozpätím 10,75 m, s hrúbkou rámovej priečle min. 0,6 m. Zakladanie mosta je plošné. #engineering #projekcia #stavebnydozor#cesty#mosty #projektovadokumentacia #regiony#ambergengineeringslovakia #amberg #mostenica #slovenskalupca #lucatin #mostenickypotok #banskobystrickykraj #projektovadokumentacia

Posted on August 28, 2023 06:08 PM

20
1

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

🎞️ Pozrite si naše nové firemné video k 20. výročiu pôsobenia našej spoločnosti na Slovensku! 🎬 https://amberg.sk/20-rokov-na-slovensku/

Posted on August 09, 2023 07:08 PM

22
0

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Úchvatné podzemné priestory Hagerbach Test Galery vo Švajčiarsku, ktorej majoritným majiteľom je naša materská spoločnosť Amberg Group. Odnášame si zážitky zo stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi a z prostredia, kde sa testujú nové technológie a inovácie nielen v stavebníctve a tunelárstve, ale aj v oblasti digitálnych technológií. #hagerbach #štôlne #podzemie #inovácie #technológie #amberg #amberggroup #objavovanie #inžinierstvo # #tunelárstvo #budovanie #testovanie #tunel #projekcia #stavebnydozor #ambergengineeringslovakia #engineering

Posted on June 28, 2023 12:06 AM

35
3

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

🎉Na zdravie minulosti, prítomnosti a budúcnosti spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. k jej 20. výročiu!🥂🎉🌹

Posted on June 19, 2023 08:06 PM

29
1

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Dňa 19.6. 2023 bude uvedený do prevádzky obchvat🚗 obce Plavnica 🏡, ktorý obec obchádza po jej severozápadnej strane. Nový obchvat prinesie obyvateľom príjemnejšie a bezpečnejšie životné prostredie🌞. Proces realizácie nášho projektu je zdokumentovaný v staršom príspevku. ⏬ #projekcia #stavebnydozor #amberg #stavba #plavnica #mosty #cesty #ambergengineeringslovakia #engineering

Posted on June 09, 2023 09:06 PM

14
0

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Úspešná účasť našich kolegov 💼 na 15. medzinárodnej konferencii Podzemné stavby Praha 2023 organizovanou Českou tunelárskou asociáciou ITA-AITES. 👍🚇 #projekcia #stavebnydozor #amberg #stavba #mosty #cesty #ambergengineeringslovakia #dialnica #cesty #pozemnestavby #tunely #podzemnestavby #inzinieri #engineers #bratislava #slovakia #geotechnika #praha #podzemnistavbypraha2023

Posted on June 07, 2023 08:06 PM

26
0

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

15. mezinárodná konferencia Podzemní stavby Praha 2023 organizovaná Českou tunelárskou asociáciou ITA-AITES, ktorej partnerom je aj spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, sa koná v dňoch 29.- 31. mája 2023 v hoteli Clarion Congress Hotel Prague. Témy a termíny odborných prednášok našich kolegov nájdete v príspevku. #projekcia #stavebnydozor #amberg #stavba #mosty #cesty #ambergengineeringslovakia #dialnica #cesty #pozemnestavby #tunely #podzemnestavby #inzinieri #engineers #bratislava #slovakia #geotechnika #praha #podzemnistavbypraha2023

Posted on May 25, 2023 06:05 PM

15
0

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Svetový tunelársky kongres (WTC) je popredné každoročné podujatie Medzinárodnej tunelárskej asociácie (ITA-AITES) a v tomto roku bol organizovaný Gréckou tunelárskou spoločnosťou v Aténach, na ktorom sa zúčastnili aj naši kolegovia, ktorí mali možnosť stretnúť sa s pánom Ambergom, jedným z majiteľov Amberg Engineering, a s kolegami a odborníkmi z celého sveta. #projekcia #stavebnydozor #amberg #stavba #mosty #cesty #ambergengineeringslovakia #dialnica #cesty #pozemnestavby #tunely #podzemnestavby #inzinieri #engineers #worldtunnelcongress2023 #athens #bratislava #slovakia #geotechnika

Posted on May 19, 2023 06:05 PM

17
2

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

WTC je popredné každoročné podujatie Medzinárodnej tunelárskej asociácie (ITA-AITES) a je považované za najlepšie navštevovanú tunelársku konferenciu na svete s účasťou viac ako 2000 odborníkov. V tomto roku Svetový tunelársky kongres (WTC) organizuje Grécka tunelárska spoločnosť v Aténach, na ktorej nás bude zastupovať náš kolega Juraj Ortuta s posterovým príspevkom o prvej aplikácií Dopplerovho radaru, ako možnosti merania zrnitosti (fragmentácie) materiálu počas trhacích prác. #projekcia #stavebnydozor #amberg #stavba #mosty #cesty #ambergengineeringslovakia #dialnica #cesty #pozemnestavby #tunely #podzemnestavby #inzinieri #engineers #worldtunnelcongress2023 #athens #bratislava #slovakia #geotechnika

Posted on May 10, 2023 11:05 AM

18
1

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ďalší úspešný Kariérny deň na Stavebnej fakulte v Bratislave je za nami. Veľmi nás potešil záujem študentov aj zahájenie úzkej spolupráce s Katedrou dopravných stavieb. #kariernyden #svfstu #stavebnafakultastu #svfstuba #stuba #stubratislava #univerzita #university #student #studygram #studentlife #civilengineeringstudent #architecturestudent #kariera #career #careergoals #vzdelavanie #vyskum #research #education #stavebnictvo #architektura #geodezia #studyinslovakia #bratislava #slovakia #ambergengineeringslovakia #amberg #engineering #projekcia

Posted on April 27, 2023 09:04 PM

31
0